Kontakt

Dining Week Sweden AB

Barlastgatan 2

414 63 Göteborg

CVR: 559430-4262


Kontakta oss via e-post

Frågor som inte besvaras i vår hjälpsektion kan skickas till: info@diningweek.se. Mejl strävas efter att besvaras inom 24 timmar på vardagar.

 

UPPMÄRKSAMHET Du kan inte få tillbaka pengarna.

Reglerna om ångerrätt i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Biljetter kan endast återbetalas om evenemanget inte genomförs.

Tyvärr kan du inte få pengarna tillbaka om du blir sjuk. Du kan gärna ge bort dina biljetter till andra.

Biljetter kan inte återbetalas om inte eventet inte äger rum.Har du restaurang och vill delta i Dining Week?

Kontakta oss idag på info@diningweek.se och hör mer - vi hjälper dig med anmälan.

Contact


Contact us by email

Questions that are not answered in our help section can be sent to: info@diningweek.se. Emails are endeavored to be answered within 24 hours on weekdays.

ATTENTION You cannot get the money back.

The rules on the right of withdrawal in the Act (2005:59) on distance contracts and agreements outside business premises (the Distance Contracts Act) do not apply to the purchase of event tickets. Tickets can only be refunded if the event does not take place.

Unfortunately, you cannot get the money back if you get sick. You are welcome to give away your tickets to others.

Tickets cannot be refunded unless the event does not take place.


Do you have a restaurant and want to participate in Dining Week?

Contact us today at info@diningweek.se and hear more - we will help you with your registration.