Parterna bakom Dining Week

Let's deal är Nordens största företag för dagliga erbjudanden med över 1,7 miljoner medlemmar i Sverige och Norge. Sedan 2010 har vi hjälpt lokala företag att locka till sig nya kunder. Vi har stor erfarenhet inom restaurangbranschen och är experter på att skapa attraktiva erbjudanden som blir en vinst för både restaurangen och gästen 

Nyckelfakta och tal: 

 • 1,7 miljoner medlemmar 
 • 800.000 nedladdningar av appen 
 • Huvudkontor i Göteborg med närvaro i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 • 52 anställda 
 • +500.000 sålda deals per år 
 • +350MSEK i omsätning per år 

Madbillet har sedan 2011 specialiserat sig på att sälja biljetter till gastronomiska evenemang, och står bakom succén Dining Week i Danmark, där gästar över 200.000 gäster varje år. 

Vi kommer från restaurangbranchen och är experter på att ge restauranger och kunder en bra upplevelse. 

Nyckelfakta och siffror: 

 • 1,7 miljoner besökare per år
 • 150.000 prenumeranter på nyhetsbrevet
 • 75.000 följare på sociala medier
 • 85.000 beställningar
 • 250.000 sålda biljetter per år
 • +63MSEK i omsätning per år 

 

 

Mediepartner

Godare är vår mediepartner och Aftonbladets matsajt.

Här träffar du Sveriges främsta matprofiler och hittar flera tusen recept.

Tillsammans med tv-kanalen Godare ger vi matinspiration till vardagar, fredagar och fester. Vi underhåller, överraskar och får värme och skratt.

Sammantaget kokar det ner till en speciell känsla. Allt sammantaget kokar det ner till en särskild feeling. 

Vi kallar den Godare. Feeling Godare.


Parterna bakom Dining Week

Let's deal is the largest company in Scandinavia for daily deals with over 1.7 million members in Sweden and Norway. Since 2010 we have helped local companies to lock in new customers. We have extensive experience in the restaurant industry and are experts in creating attractive offers that appeal to both restaurants and guests.

Key facts and figures:

 • 1.7 million members
 • 800,000 app downloads
 • Head office in Gothenburg with presence in Stockholm, Gothenburg and Malmö.
 • 52 employees
 • +500,000 sold offers per year
 • +350 MSEK in revenue per year

Since 2011, Madbillet has specialized in selling tickets for gastronomic events, and is behind the success of Dining Week in Denmark, where over 200,000 guests visit each year.

We come from the restaurant industry and are experts in giving restaurants and customers a good experience.

Key facts and figures:

 • 1.7 million visitors per year
 • 150,000 subscribers to the newsletter
 • 75,000 followers on social media
 • 85,000 orders
 • 250,000 tickets sold per year
 • +SEK 63M in turnover per year

 

 

Mediepartner

Godare is our media partner and Aftonbladet's food site.

Here you meet Sweden's leading food profiles and find several thousand recipes.

Together with the TV channel Godare, we provide food inspiration for weekdays, Fridays and parties. We entertain, surprise and get warmth and laughter.

All in all, it boils down to a special feeling.

We call it Gooder. Feeling Better.